PS Pohjarakennus Oy

maarakentamisen ammattilainen

OTA YHTEYT­TÄ

Yritys

PS Poh­ja­ra­ken­nus Oy on poh­ja­ra­ken­ta­mi­sen ammat­ti­lai­nen. Asiak­kai­tam­me ovat yksi­tyi­set, yri­tyk­set, teol­li­suus ja talo­yh­tiöt. Teem­me esim. talon­poh­jat ja salao­ja sanee­rauk­set alus­ta lop­puun avai­met käteen peri­aat­teel­la. Hoi­dam­me myös maan­siir­to kul­je­tuk­set, vaih­to­la­vat ja pien­ten konei­den kul­je­tuk­set. Teem­me myös kone­pal­ve­lua tun­ti­töi­nä ja pie­niä pur­ku­töi­tä esim. talon pur­ku ja pie­net beto­ni piik­kauk­set isku­va­sa­ral­la. Jos mie­len­kiin­ton­ne herä­si niin otta­kaa roh­keas­ti yhteyt­tä niin ker­rom­me mie­lel­läm­me lisää toi­min­nas­tam­me ja saam­me hank­keen­ne toteutettua!

Palvelut

Talon pohjat

Pihatyöt

Hallien pohjat

Purkutyöt

Kuljetukset maa-aines, roskalava, koneensiirrot

Salaoja remontit

Kunnossapito

Kalusto

Kaivinkoneet

  • kai­vin­ko­ne Kkht 21
  • kai­vin­ko­ne Kkht 8

Kuorma-autot

  • pyö­rä­kuor­maa­ja Kup 45
  • kuor­ma-auto vaihtolava

Muut

  • maan­tii­vis­tä­jät
  • 3D
  • isku­va­sa­ra

Yhteystiedot

PS Pohjarakennus

Kydön­tie 30
07510 Vakkola

Sauli Peurasaari

040 728 8842

Ota yhteyttä